Kesihatan

5 Cara Menggerakkan Kemudahan Kesihatan BPJS yang Betul

Kemudahan Kesihatan Tingkat I (Faskes) adalah tempat pertama bagi semua anggota BPJS Kesihatan untuk menikmati perkhidmatan kesihatan percuma. Lalu, bagaimana prosedur jika anda ingin memindahkan kemudahan kesihatan BPJS yang sebelumnya berlaku? Untuk penjelasan yang lebih lengkap, lihat ulasan di bawah!

Syarat untuk Memindahkan Kemudahan Kesihatan Kesihatan BPJS

Syarat utama yang mesti dipenuhi sekiranya seseorang ingin memindahkan kemudahan kesihatan adalah menjadi anggota aktif BPJS Health sekurang-kurangnya tiga bulan. Sekiranya anda tidak memenuhi syarat ini, anda tidak akan dibenarkan menukar kemudahan kesihatan. Walaupun begitu, perubahan kemudahan kesihatan masih boleh dilakukan walaupun peserta belum mendaftar selama 3 bulan dengan syarat berikut:
 • Peserta BPJS menukar tempat tinggal mereka dengan melampirkan sijil tempat tinggal
 • Peserta BPJS dalam tugas atau latihan rasmi dengan melampirkan sijil
Selain itu, ada beberapa dokumen wajib yang perlu disiapkan ketika mengganti kemudahan kesihatan baru, seperti berikut:
 • Kad pengenalan yang sah
 • Kad keahlian BPJS Health
 • Kad keluarga
 • Bukti pembayaran sehingga bulan pelaporan jika anda ingin menukar kelas
 • Kakitangan Kerajaan PNS, TNI, POLRI, dan Bukan Penjawat Awam (PPNPN) perlu memasukkan senarai gaji kolektif
 • Fotokopi buku akaun jika anda ingin beralih dari kelas 3 ke kelas 1 atau 2

5 Cara Memindahkan Kemudahan Kesihatan Kesihatan BPJS

Untuk memindahkan kemudahan kesihatan BPJS, anda tidak perlu bingung. Saat ini BPJS telah menyediakan beberapa cara untuk menukar kemudahan kesihatan yang boleh anda pilih, iaitu:
 • Aplikasi Telefon Pintar "Mobile JKN". Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma di Playstore dan Appstore. Anda cukup buka aplikasi kemudian klik menu tukar data peserta dan masukkan data untuk perubahan kemudahan kesihatan 1.
 • Pejabat Cawangan dan Pejabat Daerah / Bandar. Anda boleh mengunjungi pejabat cawangan atau pejabat kabupaten / kota dan mengambil nombor giliran perkhidmatan di kaunter pertukaran data dan mencetak kad. Selepas itu, anda perlu mengisi borang pendaftaran peserta dan menunggu giliran.
 • Pusat Penjagaan Kesihatan BPJS 1500 400. Anda hanya memanggil nombor telefon dan menyerahkan perubahan data yang dimaksudkan.
 • Perkhidmatan Pelanggan Mudah Alih (MCS). Selain pejabat cawangan, anda juga dapat mengunjungi MCS terdekat pada hari dan waktu yang ditentukan, mengisi borang data peserta, dan tunggu sebentar untuk mendapatkan perkhidmatan.
 • Pusat Perkhidmatan Awam. Prosedur yang dilakukan tidak berbeza dengan perubahan yang dilakukan di pejabat cawangan dan MCS, hanya yang dilakukan di Pusat Perkhidmatan Awam.

Sebab-Sebab Yang Membuat Peserta BPJS Memindahkan Kemudahan Kesihatan

Setiap peserta berhak menukar kemudahan kesihatan. Walau bagaimanapun, BPJS Kesihatan hanya memberikan satu kali peluang kepada sesiapa sahaja yang ingin menukar kemudahan kesihatan. Oleh itu, penting untuk mempertimbangkan dan memilih kemudahan kesihatan yang sesuai. Kerana, pada masa akan datang peserta tidak dibenarkan memindahkan kemudahan kesihatan lagi. Berikut adalah pelbagai alasan yang membuat para peserta ingin berpindah ke kemudahan kesihatan baru yang mungkin juga anda rasakan.
 • Peserta merasakan bahawa kemudahan kesihatan tahap pertama yang mereka pilih tidak sesuai atau tidak memenuhi harapan mereka.
 • Kemudahan kesihatan yang dipilih tidak menyediakan sejumlah kemudahan dan peralatan perubatan yang berkelayakan. Sudah tentu, ini bukan yang diharapkan oleh para peserta.
 • Peserta merasakan bahawa mereka tidak mendapat layanan yang baik dan memuaskan di kemudahan kesihatan yang telah dipilih.
 • Kemudahan kesihatan yang dipilih oleh peserta terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, sementara ada kemudahan kesihatan lain yang terletak lebih dekat dengan kediaman mereka.
 • Terdapat syarat di mana peserta harus berpindah rumah. Ini menyebabkan jarak antara kemudahan kesihatan dan tempat tinggal jauh.
Bagi anda yang ingin menukar kemudahan kesihatan (faskes), anda tidak perlu bingung lagi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas, proses menukar kemudahan kesihatan anda dapat berjalan dengan mudah dan tepat.