Kesihatan

Pewarisan Sifat, Jawapan Anak-anak Boleh Sama dengan Ibu Bapa Mereka

Sudah tentu ada sebab mengapa wajah dan watak anak boleh serupa dengan ibu bapanya. Warisan sifat merangkumi penampilan fizikal terhadap tingkah laku berlaku secara biologi dari ibu bapa hingga keturunan mereka. Perkara yang diwarisi daripada ibu bapa boleh berupa penampilan fizikal seperti warna mata, jenis darah, dan juga penyakit. Begitu juga dengan sifat atau sifat seseorang. Terdapat keturunan yang mendapat harta pusaka yang lebih dominan dari sisi ayah dan ibu.

Hukum pewarisan

Proses pewarisan sifat dari ibu bapa kepada keturunannya berlaku secara rawak. Walau bagaimanapun, bahan genetik ayah dan ibu sangat menentukan prosesnya. Itulah sebabnya proses yang disebut keturunan ini dapat menghasilkan keturunan yang lebih seperti ibu (ibu bapa wanita) dan ayah (ibu bapa lelaki). Selanjutnya, teori genetik moden berasal dari seorang sami Austria pada abad ke-19. Bahkan sebelum istilah "gen" diciptakan, Bapa Genetik ini telah mengemukakan undang-undang warisan. Pada mulanya, Mendel mempelajari kacang polong atau Pisum sativum yang mempunyai kitaran hidup yang pendek. Bukan itu sahaja, kacang ini dipilih kerana sifat pasangan ini agak berbeza. Proses dari awal, dari pendebungaan, hingga pembiakan, hingga menghasilkan keturunan dapat diperhatikan dengan teliti. Dari penelitiannya, Hukum Mendel dirumuskan. Dalam Hukum Mendel I, ada teori bahwa "Setiap gen yang ada di alel akan memisahkan atau memisahkan secara bebas dalam proses pembentukan gamet." Ada tiga formulasi penting dari Mendel's Law I, yaitu:
  • Bentuk gen boleh berbeza (dengan alternatif) dan berperanan dalam mengatur variasi watak
  • Setiap individu membawa sepasang gen dari ibu bapa wanita dan lelaki
  • Sekiranya sepasang gen adalah dua alel yang berbeza, alel dominan akan dinyatakan. Sementara alel yang menindas tidak mengalaminya.
Sementara itu, hukum kedua Mendel menyatakan, "Setiap gen dalam gamet akan disatukan atau digabungkan secara bebas selama proses pembentukan zigot." Istilah lain untuk undang-undang ini adalah undang-undang Mendel pelbagai. Iaitu, alel yang mempunyai gen sifat yang berbeza tidak akan saling mempengaruhi. Contohnya pada kacang polong, gen yang mengatur warna bunga tidak akan mempengaruhi ketinggian tanaman.

Apakah komponen utama?

Kromosom Juga menarik untuk mengetahui apakah komponen dalam proses pewarisan, seperti:
  • Kromosom

Ini adalah komponen terpenting dalam proses pewarisan. Fungsinya adalah untuk membawa maklumat genetik yang akan disampaikan kepada keturunan. DNA helai panjang adalah apa yang ada di dalam kromosom. Dalam setiap makhluk hidup, terdapat kromosom badan dan juga kromosom seks. Kromosom atau autosom badan kemudian menentukan sifat individu. Selain kromosom badan, terdapat juga kromosom seks atau genosom. Inilah yang menentukan jantina seorang gadis atau lelaki.
  • Gen

Unit terkecil dalam aspek genetik seseorang adalah gen. Dalam kromosom, gen terletak di lokasi atau lokasi tertentu. Manusia mempunyai dua pasang lokus untuk setiap jenis gen. Gen yang menempati lokus ini disebut alel. Mendel menyebut alel sebagai genotip, sifat tersembunyi atau tidak kelihatan. Sementara itu, genotip yang muncul disebut fenotip. Selanjutnya, ada sesuatu yang disebut ekspresi gen. ini adalah proses DNA menerapkan kod pada protein atau RNA. Ini adalah sejenis protein yang mempengaruhi sifat hidupan. Contohnya, apabila gen memberi kod untuk sifat mata dengan warna hitam. Ekspresi gen akan menjadikan DNA diubah menjadi RNA dan kemudian menjadi protein. Inilah yang berperanan dalam proses pembentukan bola mata seseorang menjadi hitam.

Faktor lain yang bermain

Selain kromosom dan gen, ada perkara lain yang juga berperanan dalam proses pewarisan, iaitu:
  • Keadaan persekitaran

Pewarisan sifat melalui salib banyak ditentukan oleh keadaan persekitaran. Contohnya, apabila terdapat persilangan antara tanaman yang berasal dari ladang yang tidak dalam keadaan baik, hasil salib mungkin tidak optimum.
  • Pemakanan

Penyediaan nutrien dalam badan juga berperanan dalam proses pewarisan sifat. Sekiranya nutrien utama adalah protein, prosesnya dapat dilakukan dengan optimum. Bukan hanya pada manusia, proses pewarisan juga berlaku untuk makhluk hidup yang lain. Sifat ibu bapa atau ibu bapa akan berperanan dalam bahan genetik keturunan. Terdapat proses yang melibatkan komponen seperti kromosom dan gen. [[berkaitan-artikel]] Untuk membincangkan lebih lanjut bagaimana warisan juga dapat menyebabkan keturunan menderita penyakit atau menjadi pembawa,tanya doktor secara langsung dalam aplikasi kesihatan keluarga SehatQ. Muat turun sekarang di App Store dan Google Play.