Kesihatan

Ikuti aktiviti Lengkap Pergerakan Literasi Sekolah di Bawah!

Minat membaca di Indonesia yang rendah telah menjadi kategori yang membimbangkan sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan tahap literasi di negara ini. Salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini adalah melaksanakan gerakan literasi sekolah. Pergerakan literasi sekolah adalah usaha untuk memupuk minat membaca dan menulis dalam diri pelajar dan menjadikannya sebagai sikap hidup. Gerakan ini dilahirkan pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Rendah dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kini telah disebarkan ke semua Pejabat Pendidikan di tingkat Provinsi ke Kota / Kabupaten. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap literasi masyarakat Indonesia bermula dari kanak-kanak usia sekolah. Malangnya, program literasi sekolah ini tidak menunjukkan banyak hasil. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, rata-rata indeks aktiviti literasi membaca nasional (Alibaca) masih dalam kategori literasi rendah.

Seperti apa gerakan literasi sekolah?

Dalam praktiknya, gerakan literasi sekolah dimulakan dengan cara yang sangat mudah, iaitu membaca atau menulis selama 15 minit yang dilakukan oleh guru dan pelajar bersama-sama. Tetapi secara konsep, pergerakan ini lebih kepada sekadar mengajar anak membaca dan menulis. Dalam buku panduan Reka Bentuk Master untuk Gerakan Literasi Sekolah, terdapat enam komponen aktiviti yang dapat dijalankan, iaitu:

1. Literasi awal

Dalam gerakan literasi sekolah ini, kanak-kanak akan diajar kemampuan untuk mendengar, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan pertuturan. Aktiviti ini boleh dianggap sebagai asas pengembangan literasi untuk kanak-kanak.

2. Literasi awal

Literasi ini mengajar kanak-kanak untuk dapat mendengar, bertutur, membaca, menulis, dan mengira. Literasi ini memerlukan kebolehan kanak-kanak yang lebih kompleks, iaitu menganalisis, mengira, memahami maklumat, menyampaikannya, dan menerangkan maklumat berdasarkan pemahaman anak.

3. Literasi Perpustakaan

Pergerakan literasi sekolah ini tidak bermaksud bahawa ia harus dilakukan di ruang perpustakaan, tetapi intinya adalah memperkenalkan anak-anak kepada jenis buku di perpustakaan. Guru boleh menyediakan buku fiksyen atau bukan fiksyen, ensiklopedia, dan jenis buku lain supaya kanak-kanak dapat mempunyai pengetahuan dalam memahami maklumat semasa menyelesaikan artikel atau penyelidikan.

4. Literasi media

Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai bentuk media massa di Indonesia, mulai dari media cetak, media elektronik, media digital, termasuk media sosial. Tujuan pergerakan literasi sekolah di sektor media adalah agar kanak-kanak dapat memahami dan menyusun maklumat dengan bertanggungjawab, dan menggunakan media ini dengan baik.

5. Literasi teknologi

Pergerakan literasi sekolah ini akan mengajar anak-anak untuk menguasai teknologi, bermula dari perkakasan (perkakasan) dan perisian (perisian). Bahan yang diajar bermula dari perkara-perkara sederhana, seperti menghidupkan / mematikan komputer, hingga etika dalam menggunakan teknologi itu sendiri.

6. Literasi visual

Ini adalah pemahaman maju antara literasi media dan teknologi. Anak-anak akan diberi pemahaman tentang kandungan digital yang beretika dan tidak melanggar norma sosial, misalnya dengan menonton filem pendek atau membincangkan kandungan media sosial yang tidak sesuai. Aktiviti dalam gerakan literasi sekolah dapat dijalankan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di institusi pendidikan. Contohnya, guru boleh meminta kanak-kanak membuat persembahan mengenai ekonomi atau kanak-kanak itu boleh membuat ucapan semasa upacara bendera. Sementara itu, subjek gerakan literasi sekolah bukan sahaja pelajar, tetapi juga guru sebagai fasilitator. Lebih-lebih lagi, kanak-kanak sekarang mempunyai akses yang luas ke sumber maklumat, baik di dunia nyata dan di dunia maya, yang dapat membuat pelajar tahu lebih baik daripada guru. [[Artikel berkaitan]]

Apakah faedah pergerakan literasi sekolah untuk kanak-kanak?

Melalui gerakan literasi sekolah, anak-anak diharapkan memiliki pemikiran yang cerdas dalam menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk bercetak, visual, dan pendengaran. Pada era digital masa kini, literasi sangat penting untuk menyaring maklumat yang bersifat fakta atau tipuan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, pembentukan masyarakat dengan kadar literasi yang tinggi juga akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Penyelidikan mengatakan literasi boleh membawa pelbagai faedah, seperti:
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  • Mengurangkan kemiskinan dan jenayah
  • Menyokong pembentukan masyarakat demokratik
  • Mencegah penyakit berbahaya yang bersembunyi pada kanak-kanak, termasuk HIV / AIDS
  • Mengurangkan kadar kelahiran
  • Membentuk keperibadian anak yang yakin dan sukar.
Membangun literasi bukanlah satu proses yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Walau bagaimanapun, gerakan literasi sekolah dapat menjadi langkah pertama untuk membina kesedaran anak-anak mengenai pentingnya memahami membaca, menulis, dan memahami maklumat dari pelbagai sumber agar mereka tidak mudah diprovokasi dan dibahagikan dengan tipuan.