Kesihatan

Jangan Hanya Mengambil Gambar Pesakit Hospital, Inilah Peraturannya

Mengambil gambar pesakit hospital tidak boleh cuai, terutama jika anda ingin menyebarkan gambarnya. Oleh itu, fahami peraturannya sehingga anda tidak perlu berurusan dengan undang-undang jika hospital atau pesakit tidak mahu mengambil gambarnya.

Lakukan ini sebelum mengambil gambar pesakit hospital

Hati-hati sebelum mengambil gambar pesakit hospital. Pada prinsipnya, mengambil gambar di hospital tidak boleh melanggar privasi kakitangan, pesakit, atau keluarga pesakit. Atas sebab ini, disarankan agar anda melakukan perkara berikut sebelum mengambil gambar pesakit hospital:
 • Meminta kebenaran pesakit

  Sekiranya pihak yang ingin anda ambil gambar tidak keberatan, jangan ragu untuk mengambil gambar. Sebaliknya, anda mungkin tidak mengambil gambar dengan alasan apa pun sekiranya pesakit atau keluarga membantahnya.
 • Meminta kebenaran hospital

  Ini dilakukan semasa gambar diambil untuk tujuan penyelidikan atau kerja. Anda perlu menerangkan tujuan tembakan dan mungkin perlu menunggu beberapa jam hingga beberapa hari sebelum dibenarkan mengambil gambar.
Setelah mendapat kebenaran, anda juga harus mematuhi prinsip, piawaian, dan panduan etika yang bersifat universal dan tidak melanggar privasi pesakit dan keluarganya. Ikuti prosedur yang ada sebelum mengambil gambar pesakit hospital, termasuk menandatangani sejumlah dokumen jika diperlukan, untuk mengelakkan tuntutan hukum yang mungkin timbul di masa depan. [[Artikel berkaitan]]

Peraturan pemerintah mengenai pengambilan foto pesakit hospital

Larangan mengambil gambar pasien rumah sakit tanpa memperhatikan privasi didasarkan pada peraturan pemerintah, baik melalui undang-undang maupun peraturan menteri. Berikut ini adalah beberapa contoh peraturan ini dan kandungannya yang menggarisbawahi masalah pengambilan gambar di hospital.

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dalam Undang-Undang ini, pengambilan foto pasien rumah sakit diatur oleh Bab VIII mengenai hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien. Artikel 29 menyatakan bahwa rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Artikel 32 undang-undang yang sama kemudian menguraikan beberapa hak pasien. Salah satu hak yang harus diterima oleh pesakit adalah mendapatkan privasi dan kerahsiaan penyakit yang mereka derita, termasuk data perubatan mereka. Apabila hospital tidak dapat melakukannya, agensi tersebut boleh menerima sekatan pentadbiran dari pemerintah. Sanksi yang paling ringan adalah teguran, kemudian menimbulkan amaran bertulis, denda, dan yang paling berat adalah pencabutan izin hospital.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Anda sebenarnya tidak boleh mengambil gambar di bilik bersalin. Peraturan menteri ini merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Rumah Sakit yang telah dijelaskan sebelumnya. Peraturan tersebut membahas hal-hal dengan lebih terperinci, termasuk soal mengambil foto pesakit di hospital, walaupun tidak spesifik. Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4/2018 menyatakan bahwa pasien (dan keluarganya) memiliki hak untuk menerima bantuan medis di rumah sakit. Mereka juga mesti menghormati hak pesakit lain, pelawat, serta pekerja kesihatan dan kakitangan lain yang bekerja di hospital. Berkaitan dengan ini, pihak hospital dapat memberitahu pesakit atau keluarga jika mereka ingin mengambil gambar pesakit hospital, terutama jika pesakit tersebut adalah orang lain (bukan keluarga). Selain itu, anda juga tidak dibenarkan mengambil gambar di tempat-tempat tertentu di hospital, seperti:
 • bilik bayi
 • Bilik penghantaran
 • Bilik rawatan intensif
 • Bilik pemulihan
 • bilik psikiatri
 • Ruang maklumat dan teknologi
 • Ruang simpanan fail rekod perubatan
 • Bilik lain dengan akses terhad
Perhatikan sama ada terdapat pelekat yang melarang mengambil gambar pesakit hospital sebelum anda mengambil gambar dan menerbitkannya di akaun media sosial. Hospital mempunyai hak untuk menegur, memberi amaran, dan mengambil tindakan undang-undang jika larangan tersebut tidak dipatuhi. Setiap pusat kesihatan mungkin memiliki peraturan internal yang berbeda mengenai etika pengambilan foto pesakit hospital. Ini juga legal dan telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Mengambil gambar pesakit hospital tanpa kebenaran juga boleh dikenakan kesalahan di bawah Undang-Undang ITE. Ini berlaku apabila pesakit atau ahli keluarga yang tidak mahu gambar mereka diambil, merasakan bahawa foto tersebut dianggap menghina, memfitnah, dan melanggar kesopanan. Anda boleh meyakinkan pesakit, keluarga, atau hospital jika anda enggan memberi kebenaran pada awal aktiviti. Namun, jangan memaksa atau mengambil gambar pesakit hospital secara haram untuk mengelakkan ketidaknyamanan dan tuntutan hukum yang berpotensi di masa depan.