Kesihatan

Mengenal erti sekolah dan pelbagai fungsinya

Setiap kali memasuki tahun persekolahan baru, ibu bapa bersaing untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah kegemaran mereka, walaupun banyak yang terpaksa menggigit jari dengan pelbagai alasan. Sebenarnya, apa neraka maksud sekolah? Mengapa memilih sekolah yang baik sangat penting untuk perkembangan anak?

Definisi sekolah

Definisi sekolah adalah institusi pendidikan yang menyediakan tahap pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah umum (dikendalikan oleh kerajaan) dan swasta. Dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, tujuan sekolah adalah untuk mendidik pelajar di bawah pengawasan guru. Kualiti sekolah sangat bergantung pada proses pembelajaran ini yang juga dapat disokong oleh penyediaan kemudahan oleh sekolah, baik dalam bentuk fizikal (kemudahan dan prasarana) dan kecekapan tenaga pengajar. Semakin baik kemudahan sekolah, kemungkinan graduan yang baik juga cukup tinggi.

Fungsi sekolah

Setelah memahami maksud sekolah, anda juga mesti memahami fungsi sekolah untuk kanak-kanak. Pertubuhan Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) kesal kerana 1 dari 5 kanak-kanak usia sekolah di dunia tidak bersekolah kerana banyak sebab, salah satu penyebab yang paling jelas adalah kemiskinan. Sebenarnya, dengan bersekolah, anak-anak cenderung memiliki masa depan yang cerah dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka, baik dari segi ekonomi dan kesihatan. Pelbagai fungsi sekolah untuk kanak-kanak, iaitu:

1. Membuka minda

Di sekolah, kanak-kanak akan diajar pelbagai mata pelajaran, seperti matematik, bahasa, budaya, dan sejarah, yang akan memperkaya perspektif mereka mengenai dunia. Semakin pelbagai perkara yang dipelajari oleh seorang anak, semakin luas bidang pemikiran anak sehingga dia akan melihat persekitaran dengan lebih terbuka.fikiran terbuka).

2. Menajamkan kemahiran sosial

Berdasarkan definisi sekolah yang dinyatakan di atas, institusi pendidikan bukan sahaja menjadi tempat untuk anak-anak belajar. Fungsi sekolah juga merupakan tempat untuk bersosial dengan rakan-rakan yang mempunyai watak, latar budaya, dan keadaan sosio-ekonomi yang berbeza. Di sekolah, kanak-kanak akan belajar rasa solidariti dan persaingan dengan anak-anak lain seusia mereka. Ini adalah bahagian penting dalam perkembangan watak anak-anak pada masa akan datang.

3. Kebolehan menyalurkan

Tambahan pula, faedah sekolah untuk kanak-kanak, iaitu tempat menyalurkan kebolehan. Sekiranya anak anda gemar melakukan pelbagai aktiviti fizikal, memilih sekolah yang mempunyai kemudahan sukan dan banyak aktiviti adalah perkara yang tepat. Di sekolah, kanak-kanak boleh menggunakan padang permainan atau rakan dengan minat sukan yang sama supaya kemahiran motor kasar mereka akan lebih diasah.

4. Mengembangkan potensi anak-anak

Pada masa lalu, kurikulum kebanyakan sekolah berkisar pada subjek yang tegar dengan sistem pemarkahan yang tegar. Namun, pada masa ini, terdapat banyak jenis sekolah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan potensi anak-anak yang sememangnya berbeza. Sebagai contoh, ada sebuah tadika yang tidak mengajar membaca-menulis-mengira sama sekali kepada pelajarnya dan melibatkan lebih banyak kanak-kanak dalam permainan yang mengasah kemampuan kognitif mereka. Apa sahaja sekolah yang anda pilih, pastikan ia sesuai dengan keadaan anak anda. [[Artikel berkaitan]]

Tahap pendidikan sekolah di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap anak menghadiri sekolah sekurang-kurangnya 12 tahun atau setaraf dengan pendidikan rendah dan menengah. Tetapi di luar itu, terdapat tahap pendidikan lain, iaitu pendidikan awal kanak-kanak (PAUD) dan pendidikan tinggi.

1. PAUD

PAUD adalah institusi pendidikan untuk kanak-kanak berumur 0-6 tahun dalam bentuk Play Group (KB) untuk kanak-kanak berumur 0-4 tahun dan Tadika (TK) / Raudhatul Athfal (RA) untuk usia 4-6 tahun. Tujuan PAUD adalah untuk membantu anak-anak membesar dan berkembang secara fizikal dan rohani sambil mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki pendidikan lanjutan.

2. Pendidikan asas

Pendidikan asas adalah tahap pendidikan formal yang mendasari pendidikan menengah. Definisi sekolah rendah di sini merangkumi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang setara, yang disyorkan sebagai Sekolah Menengah Rendah (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang setara.

3. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah adalah jambatan antara anak-anak yang telah menamatkan pendidikan asas dan anak-anak yang akan bersiap untuk pendidikan tinggi. Bentuk pendidikan menengah di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Vokasional (SMK) / Madrasah Aliyah Vokasional (MAK) atau bentuk lain yang setara.

4. Pengajian tinggi

Pendidikan tinggi pada dasarnya adalah pendidikan yang dijalankan oleh universiti, sama ada melalui program diploma, sarjana, sarjana, pakar, atau doktor. Bentuk kolej ini sendiri berbeza-beza, boleh berupa universiti, politeknik, sekolah menengah, dan institut. Itulah sebab mengapa kanak-kanak mesti bersekolah dan tahap pendidikan yang mesti dilalui. Semoga penjelasan di atas dapat menyedarkan anda betapa pentingnya pendidikan bagi anak anda,