Kesihatan

Mengenal Istilah Psikologi Pendidikan

Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang meneroka bagaimana manusia belajar. Di dalamnya, ada topik seperti hasil pembelajaran, proses pengajaran, hingga masalah dalam proses pembelajaran. Bukan hanya itu, ia juga dilihat bagaimana manusia menyerap maklumat baru. Ahli psikologi yang memfokuskan perkara ini tidak hanya menumpukan pada proses pembelajaran kanak-kanak dan remaja. Aspek lain seperti emosi, sosial, dan kognitif yang berlaku sepanjang hidup juga memberi kesan.

Asal-usul psikologi pendidikan

Berbanding dengan kajian psikologi yang lain, bidang ini agak baru. Walau bagaimanapun, perkembangannya cukup ketara. Ramai yang menyebut sosok Johann Herbart sebagai pencetus psikologi pendidikan. Herbart adalah ahli falsafah dan psikologi Jerman. Dia percaya bahawa minat pelajar terhadap sesuatu topik akan memberi kesan yang signifikan terhadap hasil akhir proses pembelajaran. Bukan hanya itu, Herbart menekankan bahawa guru perlu mempertimbangkan minat pelajar terhadap perkara-perkara tertentu ditambah dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Oleh itu, guru dapat mengetahui kaedah pengajaran yang paling sesuai. Baru pada abad ke-19, konsep lain yang menyokong psikologi pendidikan juga muncul. Alfred Binet dengan konsep ujian IQnya, John Dewey yang menekankan memberi tumpuan kepada pelajar dan bukannya subjek, dan Benjamin Bloom yang memperkenalkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai objektif pembelajaran.

Tumpuan psikologi pendidikan

Memahami psikologi dapat membantu anda dalam mengajar anak-anak Bidang psikologi pendidikan sangat penting untuk memahami sistem pendidikan yang cukup kompleks. Itulah sebabnya psikologi dalam bidang ini juga dapat bekerjasama dengan guru kepada pelajar untuk mengoptimumkan cara seseorang belajar. Ada kemungkinan bahawa dari kajian psikologi pendidikan, kaedah pembelajaran baru akan dijumpai untuk menolong pelajar yang memerlukan pertolongan. Selanjutnya, beberapa topik yang diterokai dengan lebih mendalam oleh ahli psikologi termasuk:
 • Teknologi pendidikan

Ketahui lebih lanjut mengenai pelbagai jenis teknologi untuk membantu pelajar belajar
 • Reka bentuk bahan pengajaran

Mereka bentuk bahan pengajaran baru yang lebih mudah difahami
 • Pendidikan Khas

Membantu pelajar yang mungkin memerlukan bantuan khas semasa belajar
 • Pembangunan kurikulum

Setiap jangka masa tertentu, kurikulum terus berkembang sehingga perlu untuk mengetahui kurikulum apa yang dapat mengoptimumkan proses pembelajaran
 • Pembelajaran organisasi

Meneliti bagaimana orang belajar dan menyerap maklumat baru dalam organisasi
 • Pelajar yang berbakat

Membantu pelajar yang dikenal pasti mempunyai bakat tertentu

Tokoh berpengaruh dalam psikologi pendidikan

Sepanjang sejarah, terdapat tokoh-tokoh yang telah mempengaruhi perkembangan psikologi pendidikan. Mereka adalah:
 • John Locke

Ahli falsafah Inggeris yang mengemukakan konsep tabula rasa, bahawa manusia dilahirkan tanpa kandungan mental semula jadi. Kemudian, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran ketika ia berkembang.
 • William James

Ahli psikologi Amerika yang memberi tumpuan kepada bagaimana guru dapat membantu pelajar belajar
 • Alfred Binet

Ahli psikologi Perancis yang pertama kali mengembangkan ujian kecerdasan atau ujian IQ. Pada mulanya, ujian ini dilakukan untuk membantu kerajaan Perancis mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran sehingga program pendidikan khas dapat dirancang.
 • John Dewey

Ahli psikologi berpengaruh dari Amerika Syarikat yang terus meneliti kepentingan belajar melalui praktik langsung
 • Jean Piaget

Ahli psikologi Switzerland yang terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan kognitif, disebut epistemologi genetik. Piaget menekankan pentingnya pendidikan untuk kanak-kanak.
 • F. Skinner

Tokoh yang memperkenalkan konsep memberi motivasi dan hukuman dalam proses pembelajaran. Sehingga kini, idea ini masih digunakan dalam sistem pembelajaran yang ada.

Perspektif psikologi pendidikan

Sama seperti bidang psikologi lain, penyelidik mempunyai perspektif yang berbeza yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Ada apa-apa?

1. Perspektif tingkah laku

Menurut pandangan ini, ditekankan bahawa proses pengajaran merujuk kepada prinsip memberikan rangsangan (penyaman udara). Contohnya, seorang guru yang memberikan hadiah kepada pelajar yang berkelakuan baik. Walaupun mungkin berkesan, kaedah ini juga dikritik kerana tidak melibatkan aspek tingkah laku, kognisi, dan motivasi intrinsik pada pelajar.

2. Perspektif perkembangan

Fokus untuk melihat bagaimana kanak-kanak memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru seiring bertambahnya usia. Memahami bagaimana kanak-kanak berfikir pada setiap usia tertentu dapat membantu merancang kaedah pengajaran yang berkesan.

3. Perspektif kognitif

Popular dalam beberapa dekad kebelakangan ini kerana ia juga melibatkan aspek seperti ingatan, kepercayaan, emosi, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Iaitu, benar-benar difahami bagaimana seseorang berfikir, belajar, mengingat, dan memproses maklumat baru.

4. Perspektif konstruktif

Teori pembelajaran baru yang memberi tumpuan kepada bagaimana kanak-kanak secara aktif memahami sains dunia. Pengaruh sosial dan budaya sangat kuat, mempengaruhi cara anak belajar. Ahli psikologi Rusia Lev Vygotsky mencetuskan idea mengenai zon perkembangan proksimal, bahawa kanak-kanak mesti belajar dalam keadaan seimbang. [[berkaitan-artikel]] Psikologi pendidikan akan terus berkembang seiring dengan minat yang semakin meningkat untuk mengetahui bagaimana manusia belajar. Tidak mustahil, pada masa akan datang konsep atau teori baru akan dijumpai yang merupakan kejayaan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Untuk membincangkan lebih lanjut mengenai perkembangan anak, terutama pada usia sekolah, tanya doktor secara langsung dalam aplikasi kesihatan keluarga SehatQ. Muat turun sekarang di App Store dan Google Play.