Kesihatan

Faedah dan Cara Menuntut Pekerjaan JKM BPJS yang boleh dilakukan oleh waris

Program Keselamatan Kematian (JKM) adalah program untuk peserta Pekerjaan BPJS bersama dengan program Insurans Kemalangan Kerja (JKK), Keselamatan Usia Tua (JHT) dan Keselamatan Pencen (JP). Peserta JKM BPJS Ketenagakerjaan mesti membayar sumbangan bulanan sebanyak 0.3 peratus daripada gaji untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Rp 6,800 untuk Pekerja Penerima Bukan Upah (PBPU). Dengan menyertai program Pekerjaan JKM BPJS, terdapat beberapa faedah yang boleh diperolehi oleh waris peserta. Cara pembayaran BPJS seseorang yang meninggal dunia mesti memenuhi syarat pentadbiran dan mengikuti aliran tuntutan kematian Pekerjaan BPJS yang telah ditetapkan.

Definisi Pekerjaan JKM BPJS

Majlis Keselamatan Sosial Nasional mendefinisikan Program Keselamatan Kematian atau JKM sebagai program keselamatan sosial yang ditadbir secara nasional berdasarkan prinsip insurans sosial, dengan tujuan memberikan faedah kematian yang dibayar kepada waris peserta yang meninggal dunia. Insurans Kematian Pekerjaan BPJS berbeza dengan insurans kemalangan kerja kerana program ini adalah faedah tunai yang diberikan kepada waris apabila peserta meninggal dunia semasa penyertaan aktif, tetapi bukan disebabkan oleh kemalangan kerja.

Faedah Pekerjaan BPJS JKM

Terdapat pelbagai faedah yang dapat diperoleh dengan menyertai program Pekerjaan JKM BPJS. Dilaporkan dari laman web BPJS Employment, manfaat program JKM BPJS-TK meliputi:

1, Pampasan tunai

Waris peserta Keselamatan Kematian Pekerjaan BPJS akan mendapat faedah tunai dengan jumlah keseluruhan IDR 42,000,000 dengan butiran berikut:
 • 000 000 dibayar dalam satu masa
 • 000 000 yang dibayar secara berkala selama 24 Bulan
 • 000 000 sebagai perbelanjaan pengebumian

2. Pampasan biasiswa

Manfaat JKM BPJS Ketenagakerjaan juga merangkumi faedah biasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang menyertai program ini yang mempunyai tempoh sumbangan minimum 3 tahun. Pampasan ini diberikan kepada dua anak yang mengambil bahagian secara berkala setiap tahun berdasarkan tahap pendidikan setiap anak. Setiap faedah biasiswa mempunyai tarikh akhir untuk tuntutan insurans kematian Pekerjaan BPJS, iaitu:
 • Tahap pendidikan dari Tadika hingga Sekolah Dasar / setaraf mendapat pampasan biasiswa sebanyak Rp 1,500,000 / orang / tahun, dengan had maksimum 8 tahun.
 • Tahap pendidikan sekolah menengah pertama / setaraf menerima pampasan biasiswa sebanyak Rp. 2.000.000 / orang / tahun, dengan had maksimum 3 tahun.
 • Tahap pendidikan setaraf / setaraf mendapat pampasan biasiswa Rp 3.000.000 / orang / tahun, dengan had maksimum 3 tahun.
 • Tahap pendidikan tinggi dengan maksimum S1 atau latihan akan menerima pampasan biasiswa sebesar Rp. 12.000.000 / orang / tahun, dengan had maksimum 5 tahun.
Tidak seperti pampasan tunai, tuntutan biasiswa mesti dihantar setiap tahun. Sekiranya waris belum memasuki usia sekolah ketika peserta meninggal dunia, maka pampasan biasiswa baru akan diberikan semasa anak memasuki usia sekolah. Tarikh akhir tuntutan insurans kematian BPJS Pekerjaan untuk faedah biasiswa akan berakhir apabila anak yang mengambil bahagian dalam program BPJS Employment Death Security berumur 23 tahun, sudah berkahwin, atau sudah bekerja. [[Artikel berkaitan]]

Cara menuntut insurans kematian BPJS Pekerjaan

Untuk mendapatkan pampasan Pekerjaan JKM BPJS, disarankan untuk memproses tuntutan manfaat secepat mungkin agar pampasan dapat segera diberikan kepada waris. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilalui oleh waris sebagai cara untuk menuntut insurans kematian BPJS Pekerjaan.

1. Waris mengunjungi kampung

Pertama sekali, waris perlu mengunjungi kelurahan untuk memenuhi syarat berikut:
 • Menyahkan kad pengenalan dan kad keluarga peserta
 • Membuat Perakuan Kematian
 • Buat Sijil Tunggal bagi mereka yang belum berkahwin
 • Menghalalkan kad pengenalan waris
 • Menyahkan sijil kelahiran peserta.

2. Sediakan dokumen kelengkapan

Di samping itu, waris juga perlu menyediakan pelbagai dokumen lengkap, termasuk:
 • Kad peserta program Insurans Kematian Pekerjaan BPJS
 • Kad pengenalan peserta
 • Peserta KK
 • Kad pengenalan waris
 • Sijil Waris
 • Sijil kematian
 • Borang JK dan JHT yang lengkap
 • Buku simpanan dengan akaun atas nama waris
 • Surat kuasa jika dibenarkan
 • Kad pengenalan yang dibenarkan.

3. Lawati pejabat Pekerjaan BPJS

Setelah semua syarat dan dokumen dilengkapkan, waris dapat mengunjungi pejabat Pekerjaan BPJS untuk:
 • Isi Borang Tuntutan Manfaat Kematian
 • Lengkapkan dokumen keperluan tuntutan.
Selanjutnya, semua data dan fail tuntutan akan disahkan oleh BPJS Employment. Wang pampasan akan dikeluarkan dan dipindahkan ke akaun benefisiari. Pembayaran faedah JKM BPJS Ketenagakerjaan mesti dibuat selewat-lewatnya tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan surat permohonan JKM. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai masalah kesihatan, anda boleh meminta doktor anda secara langsung di aplikasi kesihatan keluarga SehatQ secara percuma. Muat turun aplikasi SehatQ sekarang di App Store atau Google Play.